Hoàn Thiện Thông Tin Hồ Sơ

  1. Mọi khoản vay để được xét duyệt khách hàng bắt buộc phải hoàn thiện thông tin để bên thẩm định liên hệ.
  2. Để biết id khoản vay ( mã 6 số ) các bạn vào lại ứng dụng ” SHA-vay rẻ nhất ” phần tổng hợp tài khoản.
  3. Hồ sơ có bất kỳ thông tin nào không chính xác sẽ bị từ chối ngay lập tức.
  4. Sau khi bên thẩm định liên hệ sau 2 đến 3 ngày bạn vui lòng vào ứng dụng ” SHA-vay rẻ nhất ” phần tổng hợp tài khoản để xem kết quả khoản vay
  5. Bên thẩm định không liên hệ được với bạn thì sẽ không có khái niệm duyệt hồ sơ