Hướng Dẫn Tất Toán

      HƯỚNG DẪN TẤT TOÁN SỚM KHOẢN VAY

 

  1. Quy định chung:

Do mục tiêu của hệ thống gây dựng ra để hỗ trợ người trung thực nên SHA sẽ không tính bất cứ một khoản phí nào cho việc tất toán sớm cũng như tiền phạt trả trước hạn như các đơn vị cho vay khác. Thậm chí bạn còn được cộng thêm điểm tín nhiệm cho việc tất toán sớm khoản vay.

Với SHA rất đơn giản, bạn chỉ cần vào phần mềm “SHA Vay” chọn Tổng Hợp Tài Khoản chọn tiếp Danh Sách Khoản Vay chọn Hướng Dẫn Tất Toán. Bạn chỉ cần chuyển số tiền tất toán còn lại trên phần mềm vào tài khoản công ty SHA toàn cầu. Gọi điện tới phòng tài chính của SHA sau khi gửi tiền để SHA xác thực đã nhận được tiền.

Lưu ý:

  • Nếu bạn đang ở kỳ thanh toán thứ 2 thì khi tất toán sớm bạn sẽ phải thanh toán tiền lãi của kỳ 2 và số tiền gốc đã vay ( bạn không phải thanh toán tiền lãi của các kỳ sau ). Tất cả các loại tiền đều thể hiện chi tiết và minh bạch trên phần mềm.
  • Hệ thống phần mềm sẽ đánh giá dựa trên tổng hợp tất cả các thông tin bạn cung cấp, lịch sử thanh toán, tất toán của các khoản vay để quyết định mức tín nhiệm của bạn (A,B,C,D). Mức tín nhiệm A sẽ vay được ở mức 20 triệu và lãi suất 220đ/1triệu/1ngày với mức phí thấp nhất.
  1. Cách thức tất toán:
  2. a) Bấm nút tất toán trên phần mềm SHA  chọn Tổng Hợp Tài Khoản chọn tiếp Danh Sách Khoản Vay chọn Hướng Dẫn Tất Toán
  3. b) Gửi số tiền tất toán thể hiện trên phần mềm tới tài khoản công ty ghi rõ như dưới đây:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần SHA Toàn Cầu.

+ Tên ngân hàng: Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam(Vietcombank).

+ Chi nhánh: Thành Công – Hà Nội.

+ Số tài khoản: 0451000391216.

+ Nội dung thanh toán: Tất toán sớm khoản vay mã (id)……..email người dùng ……….. CMND số: …………..

5. c) Sau 2 ngày làm việc nếu không thấy khoản vay trên phần mềm chuyển sang trạng thái “đã tất toán” thì gọi tới phòng tài chính SHA theo số 0965.142.389 để thông báo tình hình và kiểm tra xem tiền đã về đến công ty SHA chưa.