Hướng Dẫn Xác Thực SMS

Lưu Ý : Đối với mỗi khoản vay bạn chỉ cần gửi tin nhắn Xác Thực SMS 1 lần

Bước 1 : Chọn Tổng Hợp Tài Khoản

22885814_734096136785252_8359747067837996342_n

Bước 2 : Chọn Danh Sách Khoản Vay

23131704_734096126785253_3756719241555143499_n

Bước 3 : Chọn Xác Thực Bằng Tin Nhắn

23130882_734096086785257_7685250629286741008_n

Bước 4 : Chọn ” Có ”

lưu ý : Gửi tin nhắn xác thực mất 15.000đ / 1 tin nhắn / 1 khoản vay

23032766_734096076785258_5281038490093531258_n

  • Sau khi nhắn tin thành công sẽ có tin nhắn gửi về :
  • 23201893_1284751508336795_798680298_n

Clip hướng dẫn chi tiết