Hướng Dẫn Thanh Toán

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN KHOẢN VAY ĐÚNG HẠN

 

  1. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN ĐÚNG HẠN :

– Trước khi đến hạn thanh toán 2 đến 4 ngày, SHA sẽ báo cho quý khách theo các hình thức sau:

+ Bằng tin nhắn hoặc gọi điện thông báo tới số điện thoại quý khách cung cấp cho SHA sắp đến thời hạn thanh toán.

+ Trên app thể hiện ngày đến hạn thanh toán của khoản vay ( bạn có thể vào Tổng Hợp Tài Khoản chọn Danh Sách Khoản Vay để xem trực tiếp )

-Đến ngày thanh toán, nếu SHA chưa nhận được số tiền thanh toán của quý khách.

+ Gọi điện thông báo tới số điện thoại quý khách cung cấp cho SHA

-Quá ngày thanh toán theo lịch trả nợ 4 ngày, SHA sẽ

+ Gọi điện thông báo tới các số điện thoại quý khách cung cấp cho SHA.

+ Thông báo quý khách sẽ bị phạt vì trễ hạn thanh toán và chuyển phòng thu nợ và pháp lý theo mục 4 dưới đây.

+ Trên app sẽ thể hiện trạng thái quá hạn thanh toán và có số tiền bị “phạt quá hạn” tùy theo thời gian thanh toán trễ của quý khách.

Lưu ý:

-Việc thanh toán đúng hoặc trước hạn sẽ làm nâng điểm tín nhiệm của bạn.

-Việc thanh toán trễ hạn sẽ làm giảm điểm tín nhiệm của bạn và có thể dẫn đến bạn không thể nhận được hỗ trợ từ hệ thống và bị kiện ra pháp luật

-Hệ thống phần mềm sẽ đánh giá dựa trên tổng hợp tất cả các thông tin bạn cung cấp, lịch sử thanh toán, tất toán của các khoản vay để quyết định mức tín nhiệm của bạn (A,B,C,D). Mức tín nhiệm A sẽ vay được ở mức 20 triệu và lãi suất 220đ/1triệu/1ngày với mức phí thấp nhất.

 

  1. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN CHO KHOẢN VAY:

– Thanh toán qua Ngân Hàng: Khách hàng đến bất kỳ điểm giao dịch của bất cứ ngân hàng nào điền giấy nộp tiền cho tài khoản:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần SHA Toàn Cầu.

+ Tên ngân hàng: Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam(Vietcombank).

+ Chi nhánh: Thành Công – Hà Nội.

+ Số tài khoản: 0451000391216.

+ Nội dung thanh toán: Tiền trả kỳ ………. của lịch trả nợ / id khoản vay ( 6 số ) ….… CMND số:……

– Sau 2 ngày làm việc nếu không thấy khoản vay trên phần mềm chuyển sang trạng thái “đã thanh toán kỳ” thì gọi tới phòng tài chính SHA theo số 0965.142.389 để thông báo tình hình và kiểm tra xem tiền đã đến công ty SHA chưa.

  1. KHÁCH HÀNG CẦN LƯU Ý KHI THANH TOÁN:

– KHÁCH HÀNG Không thanh toán trực tiếp cho nhân viên hỗ trợ của SHA.

– Nếu ngày thanh toán hàng tháng rơi  vào ngày thứ bẩy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ thì KHÁCH HÀNG nên thực hiện thanh toán trước ngày nghỉ đó đề phòng rủi ro.

– Mức phạt thanh toán trễ hạn phát sinh theo từng giai đoạn khi KHÁCH HÀNG không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ bất kỳ nghĩa vụ nào của HỢP ĐỒNG:

– SHA có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. KH  sẽ chịu mọi hình thức phạt của SHA đưa ra trước pháp luật. Nếu Khách hàng chậm trả hoặc SHA phát hiện ra KH cố tình vi phạm các Điều khoản Công ty.

  1. KHÁCH HÀNG CẦN LƯU Ý ĐIỀU KHOẢN PHẠT NẾU THANH TOÁN CHẬM:

-Mức phạt kể từ ngày thứ (04) sau ngày đến hạn thanh toán                                    : 150.000Đ (Một trăm năm mươi ngàn đồng).

-Mức phạt lần 2 được tính kể từ ngày thứ (30) sau ngày đến hạn thanh toán          : 300.000Đ (Ba trăm ngàn đồng).

-Mức phạt phát sinh lần 3, kể từ ngày thứ sáu mươi (60) sau ngày đến hạn thanh toán  : 600.000(Sáu trăm ngàn đồng).

-Nếu khách hàng cố tình vi phạm quy định của SHA và không thanh toán dẫn tới SHA phải kiện ra pháp luật thì khách hàng sẽ phải chịu phạt ít nhất là 30.000.000(Ba mươi triệu đồng), ngoài ra nếu phát sinh thêm bất cứ chi phí pháp lý thì khách hàng đều phải chịu hết.