Phí Thành Viên

Tải ứng dụng vay tiền tại đây

Bảng Phí Thành Viên Vay 

STTMức Tín NhiệmMức phí vay lần đầu
( Tính trên tổng số tiền vay)
Mức phí vay từ lần 2 trở đi
( Tính trên tổng số tiền vay )
1 Hạng A8%4%
2 Hạng B8%5%
3 Hạng C8%6%
4 Hạng D8%7%

 

* Lưu ý : Với mức tín nhiệm A phí vay chỉ 4% và lãi suất chỉ 8% / 1 năm và bạn có thể được quyền bảo lãnh từ 1 đến 3 khoản vay của thành viên mới ( được duyệt vay ngay và sẽ cung cấp thông tin sau )

Bảng Phí Phạt Trễ Hạn Thanh Toán

Mức phạt đầu tiên, thanh toán kể từ ngày thứ 4 ( 04 ) sau ngày đến hạn thanh toán2. Mức phạt phát sinh thêm lần 2, thanh toán kể từ ngày thứ ba mươi ( 30 ) sau ngày đến hạn thanh toán3. Mức phát sinh lần 3, không thanh toán kể từ ngày thứ sáu mươi ( 60 ) sau ngày đến hạn thanh toán, SHA có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, KH sẽ chịu mọi hình thức phạt của SHA đưa ra trước pháp luật
150.000đ
( Một trăm năm mươi nghìn đồng)
300.000đ
( Ba trăm nghìn đồng )
600.000đ
( Sáu trăm nghìn đồng )